Nacrt Zakoni na razmatranju

Download (PDF)

Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o zajmu izmeðu KfW Ftankfurt Am Main i Vlade Republike Kosovo za Program -Mere efikasnosti energije u javnim zgradama na opštinskom nivoma ma Kosovu

Datum raspuštanja:
27.06.2016