Transkriptet

  Seanca Plenare

  E Mërkure, 15.02.2012 10:00
  R e n d i i d i t ë s


  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,

  2. Koha për pyetje parlamentare,

  3. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së mëparshme,

  4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për tatimin mbi
  vlerën e shtuar,

  5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për shërbime këshilluese për bujqësi dhe zhvillim rural,

  6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Arkivat,

  7. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale për
  mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Inspektoratin e Punës,

  8. Shqyrtimi i Propozim-Programit të punës së Kuvendit, për vitin 2012,

  9. Shqyrtimi i kërkesës së Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale për afat shtesë
  për ta shqyrtuar Projektligjin për regjistrimin dhe evidencën e të papunësuarve dhe
  punëkërkuesve.

   

   

  ProcesverbaliTranskripti

  Votimi elektronik

  pika 4
  pika 5
  pika 6
  pika 7
  pika 8
  pika 10