Parlamentarna Kontrola

Plenarna sednica

Četvrtak, 03.05.2012 10:00
D n e v n i r e d

1. Vreme za deklarisanja van dnevnog reda,
2. Vreme za parlamentarna pitanja,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
4. Parlamentarna debata u vezi sa sudbinom nestalih lica,

5. Drugo razmatranje Nacrta zakona o osnivanju agencije za usluge vazdušne navigacije,
6. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na lièni dohodak,
7. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak korporacija,
8. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrednost,
9. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Carinskog koda i akciza na Kosovu,
10. Razmatranje odluke Predsednice Kosova za vraæanje za razmatranje Zakona br. 04/L-084,
o penzijama pripadnika Kosovskih bezbednosnih snaga.

ZapisnikTranskript

Elektronsko glasanje

Tačka 4
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10