Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligjet

113 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-006
Ligji nr.07/L-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
07/L-008
Ligji nr.07/L-008 për ratifikimin e Marrëveshjes për hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e zhvillimit të ujërave të zeza në Gjilan
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin