Të Gjitha lajmet

Konkluzionet e Komisionit për Kulturë, Rini dhe Sport

18.02.2004

Komisioni për Kulturë, Rini dhe Sport, duke pasur parasysh paqartësitë e krijuara rreth themelimit të Operas dhe Baletit nga ana e Ministrisë për Kulturë, Rini, Sport dhe Çështje Jorezidenciale, mosrespektimin e procedurave juridike e kritereve profesionale, si dhe jotransparencën në veprim, me 09.01.2004 organizoi dëgjimin publik nga i cili nxori disa konkluzione.

U përurua faqja e Kuvendit të Kosovës në internet

17.02.2004

Për një transparencë të punës parlamentare dhe për kontakt më të mirë me media <BR>Lajme nga puna e Kuvendit, struktura, biografitë e deputetëve, oraret e takimeve.

Parlamentarët kosovarë vizitojnë Shqipërinë

16.02.2004

Komisioni për Transport dhe Telekomunikacion i Kuvendit të Kosovës i udhëhequr nga Edita Tahiri, kryetare, prej sot po qëndron në një vizitë disa ditëshe në Shqipëri me ftesë të Komsionit për Transport dhe Telekomunikacion të Kuvendit të Shqipërisë.

Projektligji për kinematografinë - nxitje për prodhimtari më të begatshme filmore

13.02.2004

Të krijohet një bazë për prodhimtari sa më cilësore filmore , brenda një hapësire e mekanizmi sa më të decentralizuar, duke gëzuar njëkohësisht edhe mbështetje financiare

Parlamentarët nga Belgjika, Franca dhe Gjermania vizitojnë Kuvendin

02.02.2004

Në takim&nbsp;me parlamentarët nga Belgjika, Franca dhe Gjermania u bisedua për përkrahjen e Kuvendit të Kosovës dhe për këmbimin e informatave nga dorë e parë.