Seancat plenare

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

Solemne 17 Shkurt 11:00 Transkriptë
Rendi Ditës
Plenare 13 Shkurt 10:00 Transkriptë Shih Vendimet Shih Seancën
Rendi Ditës
1 . Shqyrtimi i Propozim-vendimit për formimin e komisioneve parlamentare.