Predsedništvo Skupština

U skladu sa Ustavnom okvirom, Predsedništvo se sastaje svake nedelje kada zaseda i Skupština radi razmatranja i pripremanja dnevnog reda Skupštine za sednicu naredne nedelje, kao i privremenog dnevnog reda za naredne dve nedelje.
Predsedništvo  obezbeđuje da se svaki sadržajni predlog  koji se podržava od 6 ili više poslanika Skupštine uvrsti  u dnevni red plenarnog zasedanja Skupštine  u  toku  tri radne nedelje od kad je  dobijena  podrška.
Predsedništvo donosi odluke konsenzusom. U slučaju da nema konsensuza, izuzev predvidjenim slučajevima, Predsedništvo odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Kadri Veseli

Z. Veseli u zgjodh Kryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës për herë të dytë radhazi më 7 Shtator 2017, dhe Kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), në Maj të vitit 2016.

Para zgjedhjes së tij si nënkryetar i PDK-së, në Janar të vitit 2013, Z. Veseli për pothuajse një dekadë, në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, kontribuoi në fushën e sigurisë, ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në Kosovën e pasluftës. Ai, gjithashtu, ishte një nga figurat kryesore të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dhe në të njëjtën kohë, ka mbështetur në mënyrë aktive procesin e paqes në Rambuje. Në këtë proces, Z. Veseli, ka shërbyer si Këshilltar i jashtëm në Delegacionin e Kosovës. Z. Veseli ishte një nga udhëheqësit e rinj të Lëvizjeve studentore, gjatë viteve 1988 - 1990, kundër shkeljes së të drejtave të njeriut të shqiptarëve në Kosovë, dhe për njohjen e të drejtës për pavarësi.

Z. Kadri Veseli, aktualisht, është kandidat për doktoraturë në Universitetin e Lubjanës, në Slloveni. Ai dhe gruaja e tij Violeta, janë prindër krenarë të katër fëmijëve - tre djem dhe një vajzë.

Potpredsednici Skupštine