Skupština Republike Kosovo

Svečana ceremonija prilikom inauguracije renoviranog glavnog ulaza Skupštine Kosova

18.10.2004
U prisustvu poslanika, personala Skupštine Kosova, gostiju i predstavnika medija, nakon što je, minutom čutanja, data pošta mladima Mališeva, koji su izgubili živote u saobraćajnoj nesreći u Fushë Arrëz“Albanija, danas je obavljena svečana ceremonija inauguracije renoviranog glavnog ulaza Skupštine Kosova. Inaguracionu traku su, zajedno, presekli ministar za trgovinu i industriju, g. Ali Jakupi i predsedavajući Parlamentarne grupe LDK-a, g. Sabri Hamiti.
Predsednik Skupštine Kosova, g. Nexhat Daci, u prigodnom govoru pohvalio obavljene radove izvršioca Mabetex Group i potencirao odlične medjunarodne preporuke za ovu kosovsku kompaniju. Medjutim, on je potencirao i značaj stvaranja državnih simbola Kosova i, figurativno se izrazio, o dezinfekciji neparlamentarne istorije ove zgrade, aludirajući u sudskim procesima koji su održani, u istoj, protiv albanaca.
Predsednik Skupštine Daci, ovom prilikom, zahvalio se Vladi Kosova i Ministarstvu za finansije, koje su pritekle u pomoć Skupštini Kosova kako bi ona bila lepša i funkcionalnija.