Skupština Republike Kosovo

Predsednik Skupštine Kosova Nedzat Daci, primio je delegaciju EBU-a

28.02.2005
Predsednik Skupštine Kosova, Nedžat Daci primio je danas delegaciju Evropske unije za prenos emisija (EBU), koju je predvodio Arne Wessberg, predsednik EBU, u čijem sastavu su bili i podpredsedici Juan Buhigas, Boris Bergant i Gunnar Holdahi, predsednik Komisije za informativne programe EBU-a. Predmet razgovora bila je pomoć Evropske unije Radioteleviziji Kosova , kao i donošenje zakona kojima se reguliše rad medija i ostalih javnih glasila.
Predsednik Daci je pozdravio dobru volju rukovodstva EBU-a za pomoć Radioteleviziji Kosova kao domaće javno glasilo, izražavajući spremnost Skupštine Kosova za usvajanje neophodnog zakonodavsva u funkciji demokratizacije i profesionalizacije slobodnih medija. Daci je takoðe naglasio da Kosovo ne želi da bude izolovano i u tom smislu saradnja sa EBU je ocenjena kao trajno približavanje Evropi i Americi.
Dalji razvoj javnih glasila nameće se kao neophodnost, dodao je predsednik Skupštine, ali zahtevamo a i dalje ćemo zahtevati da RTK bude nezavisno i van svakog uticaja bilo pojedinaca ili političkih partija, kao i da se zaposle stručnjaci koji znaju svoj posao i umeju da prezentiraju pravovremene, tačne i kvalitetne informacije, rekao je na kraju Daci.