Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Predsedništva Skupštine Kosova

01.03.2005
Predsedništvo Skupštine Kosova je, na svojoj sednici, kojom je predsedavao Nexhat Daci, predsednik, odlučilo da sledečeg četvrtka, 10. marta, održi skupštinsko zasedanje, uz jedinu tačku dnevnog reda: Reformisanje lokalne vlasti. U nastavku zasedanja, narednog dana, poslanici će po drugi put razmatarati 4 nacrta zakona: Nacrt zakona o pozorištu, Nacrt zakona o navodnjavanju zemljišta, Nacrt zakona o staranju prema životinjama i Nacrt zakona o gradjevinskim proizvodima.
Predsednik Skupštine Daci je naglasio na Predsedništvo da je obavestio premijera Haradinaja u vezi sa zahtevom PG PDK-a o interpelaciju pred poslanicima i čeka odgovor premijera.
Predsedništvo Skupštine, večinom glasova, nije podržao zahtev PG ORA za istražnu komisiju u vezi sa budžetskim troškovima Vlade za decembar 2004. godine, ali prolazi zahtev iste Parlamentarne grupe za izradu izveštaja o budžetskim troškovima Skupštine za 2004. godinu.
Èlanovi Predsedništva Skupštine Kosova su, na preporuku Komisije za budžet i finansije, doneli novu odluku o finansiranju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Kosova, koja stavlja van snage odluku sa prošle sednice Predsedništva, po kojoj 80% sredstava će se raspodeliti po broju poslanika stranaka, dok preostalih 20%-linearno izmedju 17 političkih subjekata, zastupljenih u Skupštini Kosova. Po današnjoj odluci, budžet od 1.901.783 € biće raspodeljen po broju poslanika izmedju 17 političkih subjekata u Skupštini Kosova. Predsednik Daci je nastojao da ubedi članove Predsedništva da, pomoć za male subjekte- ne oštećuje Skupštinu Kosova, naprotiv. Medjutim preovladalo je ubedjenje da bi finansiranje trebalo izvršiti shodno jačini političkih snaga.