Assembly of the Republic of Kosova

Procurement

Announcements

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Thursday,27 May, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Monday,15 January, 2024

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2024

Monday,16 January, 2023

Final Procurement Planning for 2023

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022

Contracts

Friday,01 March, 2024

B06 Njoftim për Konkursin e Projektimit - Logoja e Kuvendit - 101-24-1314-4-2-3

Thursday,11 January, 2024

Kontrata - Servisimi i automjeteve - Lot IV - 101-23-10766-2-2-1

Friday,15 December, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim - Audio mikser - 101-23-13879-1-4-7 (KU101 23 039 147)

Thursday,16 November, 2023

Kontrata - DCN dhe AUDIO -VIDEO -101-23-10918-2-2-1 (KU101 23 035 221)

Friday,10 November, 2023

Kontrata - Furnizimi me bateri për UPS- 101-23-11191-1-3-6 (KU101 23 036...