Assembly of the Republic of Kosova

Procurement

Announcements

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Thursday,27 May, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Monday,15 January, 2024

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2024

Monday,16 January, 2023

Final Procurement Planning for 2023

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022

Contracts

Friday,14 June, 2024

Kontrata - Pajisje të TI-së-101-24-1560-5-5-8 (KU 101 24 007 121)

Tuesday,14 May, 2024

Kontrata & kushtet speciale & anekset e nderlidhura - 101-24-4341-2-2-5/C134

Tuesday,14 May, 2024

KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDERLIDHURA

Wednesday,08 May, 2024

Kontrata - Përzgjedhja e një eksperti të jashtëm - 101-24-2761-2-3-6 (KU101 24 010 236)

Wednesday,01 May, 2024

Kontrata - AKZ - 101-24-2273-2-2-1 (KU101 24 001 221)