Assembly of the Republic of Kosova

Procurement

Announcements

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Thursday,27 May, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Monday,16 January, 2023

Final Procurement Planning for 2023

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022

Wednesday,20 January, 2021

Final Procurement Planning for 2021

Contracts

Thursday,30 March, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim të kontratës - Ribon me ngjyra -101-23-2575-1-4-7( KU101 23 016 147 )

Wednesday,29 March, 2023

KONTRATA - Web Faqja e Kuvendit -101-23-747-2-2-1 (KU101 23 006 221)

Wednesday,09 August, 2023

KONTRATA - SIGURIMI I AUTOMJETEVE - 101-23-752-2-2-1 (KU101 23 005 221) - (09.08.2023-08.08.2026)

Monday,27 March, 2023

KONTRATA - AUDITIMI I TI - 101-23-989-2-3-6 (KU101 23 004 236)

Thursday,23 February, 2023

KONTRATA - FURNIZIMI ME MATERIAL ELEKTRIK - 101-22-13074-1-3-6 (KU101 22 036 136)