Assembly of the Republic of Kosovo

Procurement

Announcements

Thursday,27 May, 2021

B05 Njoftim për kontratë - Salla Plenare - KU101 21 010 121

Thursday,27 May, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Wednesday,20 January, 2021

Final Procurement Planning for 2021

Tuesday,03 March, 2020

Final Procurement Planning for 2020

Thursday,28 February, 2019

Final Procurement Planning for 2019