Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligjet

196 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-140
Ligji nr.08/L-140 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin e trajtimit të ujërave të zeza në Mitrovicë
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
08/L-139
Ligji nr.08/L-139 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin e zhvillimit të impiantit të ujërave të zeza në Mitrovicë
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin