Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-014 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian

24.06.2021
Propozuesi: Qeveria
11.08.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
22.07.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
11.08.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
11.08.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
22.07.2021
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
22.07.2021
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
02.08.2021
Shpallja e ligjit