Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-159 për ratifikimin e Marrëveshjes kompakt të sfidave të mijëvjeçarit dhe Marrëveshjes për zbatimin e programit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësuar nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit