Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-164 për ratifikimin e amendamentimit nr. 2 të Marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2018

12.09.2022
Propozuesi: Qeveria
05.10.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
14.10.2022
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
14.10.2022
Shpallja e ligjit