Skupština Republike Kosova

Direkcija jezičkih službi

 

Direkcija za jezičke usluge je odgovorna za:
a. Pismeni prevod sa albanskog na srpski i obratno, u određenim slučajevima na zahtev poslanika i na turski, svih materijala u Skupštini
b. Simultano prevođenje na albanski, srpski i turski jezik na plenarnim sednicama Skupštine, sednicama Predsedništva, sednicama skupštinskih komisija i javnim slušanjima, u skladu sa Poslovnikom Skupštine
c. Lekturu svih skupštinskih materijala – zapisnika, izveštaja, zaključaka, preporuka, rezolucija, mocija, nacrta zakona, zakona i amandmana
d. Kucanje prevedenih/pročitanih materijala na albanskom i srpskom jeziku

Tel: 
Mob: 
Email: 

 

Direkciju za jezičke usluge čine:

a. Jedinica za prevod 
Koordinatorka jedince:
Antigona Bajrami
Tel: 038 200 10 461
Mob: 044 131 425
Email: [email protected]

b. Jedinica za lekturu 
Koordinator jedinice: Besim Kajtazi
Tel: 038 200 10 462
Mob: 044 148 558
Email: besim [email protected]