Skupština Republike Kosova

Direkcija jezičkih službi

Fadil Bytyqi

Drejtor

 Direkcija jezičkih službi odgovorna je za:

a. Pismeno prevođenje sa albanskog na srpski jezik i obratno, u određene slučajeve na zahtev poslanika i na turskom jeziku, svih materijala u okviru Skupštine,
b. Simultano prevođenje na albanskom, srpskom i turskom jeziku, na plenarnim sednicama Skupštine, sednicama Predsedništva, sednicama parlamentarnih komisija i javnim debatama, u skladu sa Poslovnikom Skupštine,
c. Lekturisanje svih materijala u okviru Skupštine - zapisnika, izveštaja, zaključaka, preporuka, rezolucija, mocija, nacrta zakona, zakona i amandmana,
d. Daktilografisanje prevedenih/lekturisanih materijala na albanskom i srpskom jeziku.

2. Direkcija jezičkih službi sastoji se od:
a. Jedinice za prevođenje,
b. Jedinice za lektorisanje.

Tel: 038 211 271, 038 200 10 525

Email: [email protected]