Skupština Republike Kosova

Direkcija za istraživanja, biblioteku i arhiv

Arben Loshi

Direktor

1. Direkcija za istraživanja, biblioteku i arhiv, odgovorna je za:
a. Pružanje legislativnih istraživačkih usluga iz profesionalne literature, zakonodavstva država regiona, najboljih praksi država članica EU-a, iz interneta, baze podataka i zvaničnih statistika, za sva pitanja koja se odnose na rad Skupštine,
b. Pružanje legislativnih istraživačkih usluga na zahtev poslanika i radnih organa i tela Skupštine (u skladu sa Administrativnim uputstvom o delokrugu rada i pravilima rada Direkcije za istraživanja, biblioteku i arhiv), gde spadaju: istraživački izveštaji, analize politike i komparativne analize, informacije i memo,
c. Obezbeđivanje pružanja što profesionalnih usluga iz službi istraživanja, poštujući načelo profesionalizma, konfidencijalnosti i političke nepristrasnosti,
d. Izradu godišnjih izveštaja i izveštaja na kraju mandata o radu Skupštine, nakon prijema izveštaja iz dotičnih direkcija Opšte direkcije za pravna i proceduralna pitanja, kao i drugih direkcija,
e. Organizovanje i pružanje kvalitetnih usluga aktivnosti biblioteke, uključujući obezbeđivanje literature za čitanje, evidentiranje i sistematizaciju bibliotekarskog fonda, nabavku i pružanje knjiga i časopisa,
f. Stvaranje i održavanje baze podataka za poslanike Skupštine, prema legislaturi,
g. Arhiviranje arhivske građe Skupštine u skladu sa Zakonom o arhivama, Zakonom za arhiviranje i arhivsku građu, kao i podzakonskim aktima donetim za ovu svrhu,
h. Obezbeđivanje kopija arhiviranih dokumenata, u skladu sa Zakonom o pristupu na zvanična dokumenta i drugim važećim zakonodavstvom.

2. Direkcija za istraživanje, biblioteku i arhiv, sastoji se od:
a. Jedinice za istraživanje, i
b. Jedinice za biblioteku i arhiv.

Tel: 038 213 806, 038 200 10 633

Email: [email protected]