Skupština Republike Kosova

Direkcija za tehničke službe

Adnan Boshnjaku

Direktor

Direkcija za tehničke službe odgovorna je za:

a. Nadgledanje tehničkog i logističkog održavanje zgade Skupštine,
b. Pružanje administrativno-tehničkih usluga za sve organe i službe u Skupštini,
c. Tehničko funkcionisanje objekta,
d. Iniciranje procedura za otklanjanje eventualnih kvarova instalacija i opreme u objektu,
e. Staranje o radnim prostorijama i preduzimanje radnji za njihovo eventualno poboljšanje,
f. Nadgledanje dnevnih ugovornih radova,
g. Tehnički prijem obavljenih radova od ugovarača,
h. Printiranje i umnožavanje materijala za Skupštinu i njene organe,
i. Registraciju i raspodelu materijala preko pošte,
j. Pružanje transportnih usluga za potrebe Skupštine,
k. Pružanje usluga za prijem i raspodelu potrošnog materijala.

2. Direkcija za tehničke službe sastoji se od:
a. Jedinice za održavanje zgrade,
b. Jedinice za transport,
c. Jedinice za snabdevanje i magacin, i
d. Jedinice za poštu i umnožavanje.

Tel: 038 211 666, 038 200 10 410

Email: [email protected]