Skupština Republike Kosova

Zvaničnik za sertifikaciju finansija

Mentor Osmanaj 

Zvaničnik za  sertifikaciju za finansije, pod nadležnošću Sekretara, odgovoran je da:

a. Osigurava da je pokretanje i  isleđivanje procedure javne nabavke obavljeno u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavci i finansijskim pravilima,
b. Osigurava da su uslovi predviđeni javnim ugovorom ispunjeni pre svake isplate,
c. Osigurava da je potrošnja budžetskih sredstava iz svakog ugovora izvršena u skladu sa finansijskim pravilima,
d. Redovno izveštava Sekretaru Skupštine.

Tel: 038 211 255, 038 200 10 203

Email: [email protected]