Skupština Republike Kosova

Burim Meta

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija za zdravstvo i socijalno osiguranje

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 19.06.1980;

Mesto rođenja: Uroševac;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Lekar i psiholog;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Odbornik u SO Uroševac, Politički savetnik v.d. Predsednice Republike Kosovo;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!