Skupština Republike Kosova

Vendenis Lahu

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija za nadzor obaveštajne Agencije Kosova

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 06.11.1992;

Mesto rođenja: Podujevo;

Bračno stanje: Neoženjen;

Obrazovanje: Doktor medicine – specijalizant  kardiologije;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Opštinski savetnik;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!