Skupština Republike Kosova

Xhavit Haliti

STRANKA:Demokratska stranka Kosova (PDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratska Partija Kosova (PDK)

Komisije: Komisija za spoljne poslove i dijasporu

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 08.03.1956;

Mesto rođenja: Novoselo;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Visoko;

Jezici osim maternjeg: Srpski, Njemački;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Potpredsednik Skupštine I-VI, Predsednik delegacije Skupštine Kosova u Parlamentarnoj skupštini NATO-a,_Predsednik delegacije Skupštine Kosova u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!