Skupština Republike Kosova

Isak Shabani

STRANKA:Demokratska stranka Kosova (PDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratska Partija Kosova (PDK)

Komisije: Komisija za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, planiranje i razvojKomisija za Javnu Administraciju, Lokalnu Samoupravu, Medije i Regionalni Razvoj

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 16.03.1964  

Mesto rođenja: Orllan - PODUJEVO;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Medicinski fakultet;

Jezici osim maternjeg: Srpsko - hrvatski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Tri mandata opštinski odbornik ; Poslanik;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!