Skupština Republike Kosovo

Nabavka

Konačno planiranje nabavke za 2019 godinu

28.02.2019

Konačno planiranje nabavke za 2020 godinu

30.03.2020

Konačno planiranje nabavke za 2021 godinu

20.01.2021

Konačno planiranje nabavke za 2022 godinu

19.01.2022