Skupština Republike Kosovo

Nabavka

Konačno planiranje nabavke za 2019 godinu

28.02.2019

Konačno planiranje nabavke za 2020 godinu

30.03.2020

Konačno planiranje nabavke za 2021 godinu

20.01.2021