Skupština Republike Kosova

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije, kao stalna komisija, razmatra zakonsku i ustavnu osnovu svakog zakona koji proizlazi iz skupštine Kosovo.

Kalendar aktivnosti komisije

četvrtak, 09.30 29 februar 2024
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
petak, 13.00 02 februar 2024
Sala N302

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Visar

Krasniqi

Koordinator

038 200 10 637

045 386 999

[email protected]

Mirlinda

Kolgeci

Zvanicnica oblasti

038 200 10 659

049 355 733

[email protected]

Fatbardha

Boletini

Zvanicnica oblasti

038 200 10 660

045 359 359

[email protected]

Dokumenti komisije

petak 09 februar 2024

Izvestaj za nadzor nad sprovođenjem Zakona 06/L-010 o Javnom beležništvu

sreda 03 avgust 2022

Izvestaj o nadzoru nad sprovođenjem Zakona br. 05/L -003 o elektronskom nadzoru lica čije je kretanje ograničeno odlukom suda

DELOKRUG

U ovom kontekstu, komisija posebno:

 • vrši analizu i procenjuje prikladnost akata koje usvaja skupština Kosovo sa Ustavom.
 • u određenim slučajevima, predlaže Nacrt zakone, amandmane u zakonima ili akte koje skupština Kosovo usvaja;
 • razmatra Nacrte zakona u pogledu ustavnosti i zakonitosti;
 • razmatra političke dekrete, rezolucije i ostale podzakonske akte koji se usvajaju u skupštini Kosovo, u pogledu njihove ustavnosti;
 • razmatra opšta pitanja usklađivanja zakonodavstva sa Ustavom;
 • razmatra predloge za ustavne izmene i dopune;
 • zahteva od Vlade izmene i dopune zakona, u cilju usklađivanja sa drugim zakonodavstvom,  u posebnim slučajevima i sama vrši izmene i dopune zakona u toj svrsi.  
 • razmatra pitanja pravosuđa na Kosovo;
 • Nadzire primenu zakona u oblasti pravosuđa uopšteno.
 • razmatranja ostala pitanja određena ovim Pravilnikom i pitanja koja s posebnom odlukom se pripisuju ovoj komisiji;
 • angažuje stručnjake za određena pitanja iz delokruga komisije;
 • -organizuje javna saslušanja za određena pitanja iz oblasti zakonodavstva;
 • Formira radne grupe za razmatranje određenih pitanja za iz delokruga komisije;
 • vrši nadzor primene zakona usvojenih od strane skupštine Kosovo;
 • Komisija kontaktira sa ostalih komisijama skupštine kako bi ih obavestila o vršenju nadzora primene zakona usvojenim od strane skupštine;
 • Izrađuje Poslovnik skupštine;
 • Tumačenje Poslovnika skupštine, kada se to zahteva od skupštine;
 • razmatranje zahteva za ukidanje mandata i imuniteta poslanika i dostavlja preporuke skupštini;
 • razmatra pitanja koja se nadovezuju sa metodologijom i jedinstvenom tehnikom izrade zakonodavstva;

 

Komisija sarađuje sa svim ministarstvima, od kojih može da zahteva i konkretne podatke iz njenog delokruga.

 

Takođe, komisija nadzire i rad Agencije protiv korupcije.