Skupština Republike Kosova

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport, u okviru svoje delatnosti razmatra sva pitanja koja se vežu sa pred-univerzitetskim i univerzitetskim obrazovanjem, naukom, tehnologijom, inovacijama, kulturom, omladinom i sportom na Kosovu.

Kalendar aktivnosti komisije

četvrtak, 09.30 23 maj 2024
Sala N204

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
utorak, 10.00 21 maj 2024
Sala N204

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Lule

Ymeri

Koordinatorka

038 200 10 643

044 131 505

[email protected]

Shaip

Goxhuli

Visoki zvanicnik oblasti

038 200 10 652

044 214 640

[email protected]

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

OJQ

DELOKRUG

Delokrug ove Komisije, obuhvata:

 • razmatranje zakonodavstva iz oblasti obrazovanja, nauke, tehnologije, inovacija, kulture, omladine i sporta;
 • pitanja koja se nadovezuju planiranjem strateškog razvoja i razvojnih politika iz oblasti obrazovanja, kulture, omladine i sporta;
 • pitanja koja se nadovezuju budžetom Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i Ministarstva kulture, omladine i sporta;
 • pitanja koja se nadovezuju sa procesom reformisanja i podizanja kvaliteta svih obrazovnih, kulturnih i naučnih nivoa na Kosovu;
 • materijalni položaj zaposlenih u obrazovnim, kulturnim i naučnim institucijama, itd.;
 • pitanja koja se nadovezuju sa procesom reformisanja i podizanja kvaliteta svih obrazovnih i kulturnih nivoa na Kosovu;
 • pitanja koja se nadovezuju sa razvojem novih tehnologija i inovacija u rukovođenju javnim i privatnim resursima;
 • politiku međunarodne saradnje Kosova iz oblasti obrazovanja, nauke, tehnologije, kulture, omladine i sporta;
 • razmatranje nacrta budžeta i revidiranje budžeta resornog odgovarajućeg ministarstva i pružanje preporuka Komisiji za budžet, njegovo razmatranje i usvajanje u skupštini, uključujući i amandmane;
 • nadzor sprovođenja zakona iz svog delokruga;
 • razmatranje drugih pitanja, određenih ovim Pravilnikom i pitanja kojima se posebnom odlukom skupštine prenose ovoj Komisiji;