Skupština Republike Kosova

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Kalendar aktivnosti komisije

utorak, 11.00 12 mart 2024
Sala N303

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
utorak, 11.00 27 februar 2024
Sala N506

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Antigona

Ibraj

Koordinatorka

038 200 10 636

044 178 235

[email protected]

Dokumenti komisije

sreda 28 septembar 2022

IZVEŠTAJ O RADU ZA PROLEĆNO ZASEDANJE 2022

utorak 23 januar 2024

IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA NADZOR JAVNIH FINANSIJA, ZA 2023. GODINU

DELOKRUG

Delokrug i nadležnosti Komisije o Nadzoru javnih finansija su utvrđene u Poslovniku Skupštine, kao u nastavku:

 

 • Nadzor  zakonitosti trošenja javnih sredstava  na osnovu revidiranih godišnjih i periodičnih izveštaja, kao i revizorskih izveštaja Državne kancelarije za reviziju;
 • Nadzor revizorskih izveštaja Državne kancelarije za reviziju budžetskih organizacija i javnih preduzeća;
 • Nadzor izveštaja performansi, izrađene od strane Državne kancelarije za reviziju;
 • Nadzor revidiranih izveštaja i performanse finansijskih troškova koje su izrađeni od strane  nadzornih institucija javnih fondova, javnih agencija, javnih  preduzeća i javnih  institucija koje se finansiraju iz budžeta Republike Kosovo;
 • Razmatranje Nacrta zakona, koji su odlukom Skupštine preneti Komisiji;
 • Nadzor  primene zakona iz delokruga komisije;
 • Nadzor nad javnim troškovima, putem izveštaja budžetskih agencija, na poseban zahtev Komisije;
 • Preduzimanje postupaka za izbor spoljnih revizora, koji će vršiti reviziju GFI Državne kancelarije za reviziju;
 • Razmatranje godišnjeg izveštaja performanse i revidiranog izveštaja za godišnje finansijske izveštaje Državne kancelarije za reviziju;
 • Razmatranje potreba Državne kancelarije za reviziju za ispunjavanje propisanih obaveza zakonom i daje preporuke Komisiji  za budžet i transfere;
 • Komisija pokreće postupke za izbor revizora koji će vršiti reviziju godišnjih finansijskih izveštaja i finansijskih deklaracija za  kampanje političkih stranaka.
 • Organizuje  javne rasprave u skladu sa članom  66 Poslovnika Skupštine;
 • Razmatra i ostala pitanja, utvrđenih u Poslovniku Skupštine Republike Kosovo i pitanja koja  posebnom odlukom Skupštine, prenose ovoj Komisiji.