Skupština Republike Kosovo

Sve vesti

Skupštinska Komisija za prava i interese zajednica je posetila Skupštinu Opštine Priština

28.04.2004

Postoji spremnost Albanske većine i ostalih nesrpskih zajednica za integraciju Srpske zajednice

Predsednik Daci je dočekao potpredsednika DP, Besnika Mustafaja

27.04.2004

Obostrana saradnja i informisanje o stanju na Kosovu i Albaniji vazna je za obe zemlje

Predsednik Daci je dočekao potpredsednika DP, Besnika Mustafaja

27.04.2004

Obostrana saradnja i informisanje o stanju na Kosovu i Albaniji vazna je za obe zemlje

Predsednik Parlamenta Daci putuje danas za London

24.04.2004

Na poziv Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije učestvuje u jednoj konferenciji o Kosovu

Predsednik Parlamenta Daci putuje danas za London

24.04.2004

Na poziv Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije učestvuje u jednoj konferenciji o Kosovu