Skupština Republike Kosovo

Sve vesti

Komisija za trgovnu i industriju Skupštine Kosova organizovala javno saslušanje o Nacrtu zakona o preduzećima

23.04.2004

Neke odredbe kočile bi razvoj Kosova
Zakon o preduzećima, koji bi mobilizirao privatni kapital i olakšao prodor svetskog kapitala, bio bi dobrodošao

Komisija za trgovnu i industriju Skupštine Kosova organizovala javno saslušanje o Nacrtu zakona o preduzećima

23.04.2004

Neke odredbe kočile bi razvoj Kosova
Zakon o preduzećima, koji bi mobilizirao privatni kapital i olakšao prodor svetskog kapitala, bio bi dobrodošao

Predsednik Skupštine Kosova Daci primio britanskog ministra za Evropu, Denis Mac Å ane

21.04.2004

Zajednički interes za istinski progres na Kosovu

Predsednik Skupštine Kosova Daci primio britanskog ministra za Evropu, Denis Mac Å ane

21.04.2004

Zajednički interes za istinski progres na Kosovu

Predsednik Skupštine Kosova Daci primio britanskog ministra za Evropu, Denis Mac Å ane

21.04.2004

Zajednički interes za istinski progres na Kosovu