Skupština Republike Kosovo

Delegacija Skupštine Republike Kosova je učestovala u radu Komisije za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope

18.05.2022

Delegacija Skupštine Republike Kosova u Parlamentarnoj Skupštini Saveta Evrope, u sastavu Saranda Bugujevci, predsedavajuća i Arben Gashi, član, učestovala je u radu  Komisije za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope, održane u Kritu (Chania) Grčke, dana 16 i 17 maja. 

Rad ove Komisije je održan u Kritu (Chania) Grčke, na poziv Predsednice delegacije Parlamenta Grčke, g-đe Teodora Bakoyannis, koja je u jedno i izvestilac za Kosovo. 

Delegacija Skupštine Republike Kosova u  PSSE, susrela se sa Teodorom Bakoyannisom, izabranom marta ove godine za izvestioca za Kosovo  s kojom su razgovarali o situaciji na Kosovu i spremnosti Kosova za tesnu saradnju za pripremu izveštaja o „Situaciji na Kosovu“. 

Isto tako, Bogujevci i Gashi imali susret i sa g-dinom  Tiny Kox, predsednikom Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope, s kojim su razgovarali o novo nastaloj situaciji nakon apliciranja Republike Kosova za članstvo, kao i oko privrženosti Kosova za ispunjavanje standarda i vrednosti na kojima funkcioniše ova  organizacija. 

Prvog dana rada, među ostalog se diskutovalo o izveštaju bivšeg Grčkog Premijera, Nj.E. George Papandeou, na temu: „ Podrška Evropskoj perspektivi za zemlje Zapadnog Balkana“.  

U nekim tačkama ovog izveštaja obuhvaćeno je i  Kosovo, gde se potenciraju dostignuća u realizaciji svih kriterijuma za liberalizaciju viza, kao i dostignuća koja se odnose na funkcionisanju demokratskih institucija, slobodu govora, slobodu medija i pluralizma kao i dobro funkcionisanje javne administracije. 

Isto tako, u ovom izveštaju, Papandreou, je  naglasio potrebu  liberalizacije viza za Kosovo i značajnu ulogu Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope u tom procesu, s obzirom da i Ponovno razmatrana metodologija proširenja, svoj glavni naglasak ima kod tri glavnih oslonaca: Demokratije, vladavine zakona i ljudskih prava. 

U vezi ovog izveštaja, osim ostalih govornika govorili su i  članovi Delegacije Skupštine Republike Kosova Saranda Bogujevci  i  Arben Gashi.

Referirajući se ovom izveštaju, predsedavajući Delegacije Republike Turske u PSSE, Ahmet Yildiz, tokom svog govora je zatražio od zemalja koje nisu priznavale Republiku Kosova da je priznaju i pitanje liberalizacije viza reši što pre, s obzirom da su ispunjeni svi  uslovi, određeni od Evropske komisije. 

U svom govoru predsedavajući Delegacije Skupštine Srbije u Savetu Evrope, Ivica Dačić je osporio nezavisnost Kosova, učinivši napore da igra ulogu žrtve na Kosovu. 

On je isto tako reagovao u vezi aplikacije republike Kosova u Savetu Evrope, istakavši i Sporazum iz Vašingtona, kojeg  prema njemu, je kršilo Kosovo. 

U svom govoru, član delegacije Skupštini Republike Kosova, Arben Gashi,  rekao da je Međunarodni sud pravde presudio da je nezavisnost Kosova u skladu sa međunarodnim pravom i kao tako je smatrano kao “Sui generis”. 

„Kosovo je priznato kao nezavisna država od 34 članica Saveta Evrope. Isto tako čuli smo i nekoliko poluistina da je Kosovo potpisao sporazum za prekid apliciranja u međunarodnim organizacijama. Ali istekla je godina dana i taj sporazum je istekao septembra 2021. god.  Tako da smo u vremenu i aplicirali smo  u Savetu Evrope i očekujemo vašu podršku“, rekao je Gashi, koji je zahtevao od        g-dina Papandreou da liberalizacija viza za Kosovo i članstvo u Savetu Evrope bude obuhvaćeno u njegovom izveštaju. 

On je naglasio potrebu da građani Kosova imaju pristupa Sudu za ljudska prava, dodajući da za to Kosovo ima potrebu da bude član Saveta Evrope. 

Gashi je čestitao  g-đi Bakoyannis o njenom izveštaju naslovljenog „Potreba za obnovljen, efikasan i sveobuhvatan multilateralizam“ kao i g-dinu Papandreou za njegov izveštaj: „Podrška Evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana“. 

U nastavku je govorila i predsedavajuća delegacije,  potpredsednica Skupštine Republike Kosova, Saranda Bogujevci, koja je u svom govoru rekla da je Kosovo nezavisna država i kao takva priznata od mnogo zemalja i sada želi da ide napred i da bude deo međunarodnih organizacija. 

Bogujevci je govorila i o genocidu i sprskim zločinima na Kosovu, istakavši da je preživela masakr kad je bila samo 13-godišnjakinja.

Ona je dodala da na kosovu i nakon 23 godine, ima porodica koja još uvek ne znaju gde su tela njihovih najdražih. 

I uz to, ona je rekla da predstavnici Kosova još uvek voljni su da se nađu načini rešavanja problema i da se ide napred. 

U nastavku je Bogujevci nastavila da bi Kosovo bila deo ove organizacije, veruje u podršku predstavnika zemalja članica Saveta Evrope. 

Isto tako  se g-đa Bogujevci  zahvalila g-dinu Papandreou za izveštaj, potencirajući da je potrebna i liberalizacija viza i isto tako članstvo Kosova u Savetu Evrope obuhvate u Izveštaj, kao što je predložio kolega Arben Gashi. 

Međutim, u susretu Komisije za politička pitanja i demokratiju, 17 maja, jedna od tačaka diskusije je i dobijanje odobrenja od članova ove Komisije za nastavak referencije za tačku agende „Situacija na Kosovu“, gde je odlučeno da g-đa Bakoyannis, izradi Izveštaj o situaciji na Kosovu za period od  godišnjeg perioda. 

Tokom dva dana rada Komisije za politička pitanja i demokratije, diskutovane su  relevantne teme kao što su: „pravo i sigurnost za žene u pomirenjima mira, uloga političkih stranaka u podstrekivanju diverziteta i sveobuhvatnosti,  nova karta za ne-rasističko društvo, očuvanje mira i stabilnosti u Sredozemlju, podrška Evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana, ali i ostale teme.