Skupština Republike Kosovo

Forum za transparentnost je organizovao okrugli sto „Otvoreni parlament: Stavovi OCD-a o transparentnosti i očekivanja od Skupštine“

20.05.2022

Forum za transparentnost Skupštine Republike Kosovo, koji je predvodio Arbëreshë Kryeziu Hyseni, predsednica, danas je održao okrugli sto sa predstavnicima organizacija civilnog društva, na temu „Otvoreni parlament: stavovi OCD o transparentnosti i očekivanja od Skupštine“

Predsednica Kryeziu Hyseni predstavila je učesnicima ovog okruglog stola rad Foruma za parlamentarnu transparentnost i opredeljenost za dalje jačanje pristupa javnosti parlamentarnom životu i odlučivanju, kao i dalje otvaranje Skupštine medijima, civilnom društvu i građanima uopšte.

Što se tiče transparentnosti Skupštine Kosova, ona je istakla da je posvećenost i rad u ovoj instituciji učinila da postane jedna od najtransparentnijih institucija ne samo u zemlji, već i u regionu.

Predsednica Foruma je govorila i o procesu izrade Akcionog plana za otvorenu i transparentnu skupštinu, za narednih 5 godina, ocenivši da će pored radne grupe i Foruma za transparentnost, u ovom procesu biti široko uključeno civilno društvo i drugi relevantni akteri.

Direktorka NDI na Kosovu, Nensi Soderberg, rekla je da je ova organizacija pomogla Skupštini Kosova u mnogim projektima, uključujući i onaj o transparentnosti. Ona je istakla da što se više čuje glas civilnog društva, to će Skupština Kosova biti jača. Soderberg je ocenila i da je Skupština pripremila dobar poslovnik, pozivajući na njegovo usvajanje.

„Vašington se ponosi sa poslom koji je ovde obavljen“, rekla je Soderberg.

S druge strane, ostali učesnici ovog okruglog stola, predstavnici organizacija civilnog društva i ostali prisutni, opširno su razgovarali o ulozi Skupštine, njenom radu, transparentnosti i mogućnostima većeg uključivanja civilnog društva u rad Skupštine.

Izneti su i konkretni predlozi za dalje povećanje nivoa parlamentarne transparentnosti i povećanje angažovanja civilnog društva.

Predstavnici Skupštine, članovi Foruma, istakli su visok nivo transparentnosti koji karakteriše Skupštinu Kosova, svrstavajući je među najotvorenije i najtransparentnije parlamente u regionu i šire, ali je istaknuta i spremnost za dalje jačanje partnerstva sa civilnim društvom, u cilju postizanja zajedničkih ciljeva.