Skupština Republike Kosovo

Memorandum o razumevanju je potpisan između Skupštine Republike Kosovo i Agencije za statistiku Kosova

18.01.2022

Skupština Republike Kosovo i Agencija za statistiku Kosova (ASK) potpisali su danas Memorandum o razumevanju, koji predviđa međusobnu saradnju između dve institucije zemlje.

Svrha ovog memoranduma je institucionalna saradnja između Skupštine Republike Kosovo i Agencije za statistiku Kosova radi uspostavljanja direktne, efikasne, upotrebljive, dosledne komunikacije, razmene informacija, za obezbeđivanje podataka na osnovu dokaza i u stvarnom vremenu.

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju obavili su u prostorijama ASK-a Ismet Krasniqi, generalni sekretar Skupštine Republike Kosovo i Ilir T. Berisha, zamenik glavnog izvršnog direktora ASK-a.

Povodom potpisivanja ovog sporazuma, generalni sekretar Skupštine g. Krasniqi je rekao da će ovaj Memorandum o razumevanju uspostaviti saradnju između dve institucije: Skupštine Republike Kosovo i Agencije za statistiku Kosova (ASK) za ostvarivanje saradnje, uglavnom u jačanju sadašnjih kapaciteta poslanika da se angažuju u postizanju COR-a (ciljevi održivog razvoja), kao i korišćenje podataka od strane radnih tela Skupštine, na osnovu dokaza, tokom procesa kreiranja politike i usvajanja zakona, kao i parlamentarnog nadzora i kontrole.

S druge strane, g. Berisha je istakao značaj ove saradnje, za promovisanje efikasnosti znanja, kao i za stvaranje opšteg okvira i uslova za efikasnu saradnju.

Tokom potpisivanja Memoranduma o razumevanju, iz Skupštine su bili prisutni: Ismet Krasniqi, generalni sekretar Skupštine i Shqipe Krasniqi, viši službenik za koordinaciju donatora i odnose sa CD-om.