Skupština Republike Kosova

Okrugli sto Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije u vezi teme „Skoro dve i po decenije nakon rata, kakva je sudbina nestalih lica?“

20.04.2022

 


                Po informacijama na Kosovu je do sada tokom poslednjeg rata nestalo 1.600 osoba od kojih su 1.300 pripadnici albanske, a 300 njih su pripadnici ostalih nealbanskih zajednica koji su živeli i radili na Kosovu.  Ovim konstatacijama je započela današnji Okrugli sto u vezi teme „Skoro dve i po decenije nakon rata, kakva je sudbina nestalih lica?“ koju je organizovao Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije, a kojim je predsedavala gospodja Duda Balje, predsednica ove Komisije.

    Na ovom Okruglom stolu pored članova gore pomenute Komisije, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva pravde, predstavnici iz Vlade Republike Kosova konkretno predsednik Vladine komisije za nestala lica g. Andin Hoti, srpska politička književnica, aktivistkinja za ljudska prava i koordinatorka Mreže za pomirenje REKOM, gospodja Nataša Kandić, predstavnici Instituta narodnog advokata Kosova na ćelu sa Narodnim advokatom Naim Ćeljajem, predstavnici UN, OSCE, EUSK, predstavnici ambasade Velike Britanije i Švajcarske, Crvenog krsta Kosova kao i nekoliko predstavnika Nevladinih organizacija koji se bave sudbinom nestalih lica poslednjeg rata na Kosovu.

    Na pomenutom Okruglom stolu, uzimajući reč gospodja Kandić je napomenula da po informacijama koja ona poseduje tokom 1998-1999 godine na Kosovu je nestalo ukupno 1.080 lica koji su pripadnici Albanske nacionalnosti, a da je tokom 1999-2000 godine na Kosovu nestalo 327 pripadnika ostalih nealbanskih zajednica (prvenstveno Srba, roma, i ostalih) kao i 38 Albanaca koji su živeli i radili na Kosovu.  U nastavku gospodja Kandić je napomenuo da je do sada iz masovnih grobnica koji se nalaze na prostoru Srbije izvadjeno ukupno 950 tela i da se za preostala tela još ne zna sudbina.  Na kraju svoga govora gospodja Kandić je napomenula da Kosovske a i Srpske institucije treba još više da rade na planu pronalaženja tela iz masovnih grobnica, da treba da se više posveti pažnja u pravcu ovoga dosta teškog problema kao i da treba da se formiraju posebne komisije za nestala lica.

    U nastavku gore pomenutog okruglog stola učesnici su napomenuli da treba da se na Kosovu oformi jedna celokupna baza podataka za sve nestala lica koja bi svima pomogla da se vidi tačan broj nestalih na Kosovu, da bi trebalo da medjunarodna zajednica vršila pritisak na Vladu Srbije da otvori svoje Arhive na uvid ne bili se došlo do tačnog broja nestalih kao i da se sve institucije Kosova još više angažuju po pitanju nestalih lica na Kosovu to jest da se što pre završi izmene i dopune u Zakonu za nestala lica na Kosovu.