Skupština Republike Kosovo

Sa radova plenarne sednice  

19.05.2022

Skupština Republike Kosova,  održala je danas redovnu plenarnu sednicu, koju je predsedavala Saranda Bogujevci, potpredsednica Skupštine, sednica je počela sa minutom  šutnje u čast  ubijenih u masakru u  zatvoru Dubrava, izvršenog  od  srpskih snaga u 1999. god.  

Nakon iscrpljivanja dve prvih redovnih tačaka dnevnog reda: Deklarisanja van dnevnog reda i parlamentarnih pitanja, Skupština je  u drugom razmatranju usvojila Nacrt zakona br.  08/L-074  o turizmu,  kojeg je  pred Skupštinom izneo i obrazložio predsednik Komisije za privredu, industriju, preduzetništvo i trgovinu, poslanik  Ferat Shala, koji  je  i u  ime PG PDK-a podržao usvajanje ovog N/Z.  

On ceni da ovaj N/Z olakšava opšti spektar poslovanja u oblasti turizma i stvara uslove  i bolju turističku atmosferu u zemlji ali i  za regionalnu saradnju.  

I PG LVV-a, poslanik Driton Hyseni je dao  podršku ovom N/Z.  

Hyseni, je rekao  da ovaj Nacrt zakona ima  za cilj  da odredi osnovna načela  i standarde za razvoj i održivo promovisanje turizma u Republiku Kosova,  i ujedno se očekuje i povećanje broja  turista na Kosovu.  

Potom  je Skupština  usvojila u drugom razmatranju i Nacrt zakona br. 08/L-113  o vojnoj policiji  u Bezbednosnim snagama Kosova. Nacrt zakona je izneo i obrazložio predsednik Komisije za  pitanja bezbednosti i odbrane, Bekë Berisha, koji i u ime PG AAK-a podržavao je  ovaj N/Z.  

Podršku ovom  Nacrtu zakona u ime PG LVV-a je dao i  poslanik  Enver Dugolli. 

„Ovaj Nacrt zakona   oformljuje strukturu i odgovornosti u odnosu na  osetljivost i misiju, uspostavljajući sigurnosne mehanizme  u odnosu na razne devijacije koje se mogu desiti  unutar BSK-a, ali i van nje“, rekao je Dugolli.  

Potom je  poslanik Hisen Berisha, u ime PG PDK-a je dao podršku istom.  

Berisha, ceni da sadržaj na vrednost ovog N/Z je nivoa  standarda  savremenih armija.  
I PG LDK-a, preko poslanika Anton Quni, je podržavao ovaj Nacrt zakona.  

On je rekao  da parlamentarna grupa LDK-a, u sklopu Komisija dala  svoje primedbe i potrebne sugestije  za ovaj Nacrt zakona.  

Isto tako,  u ime Multietničke parlamentarne grupe, podršku ovom nacrtu zakona je dao poslanik   Erxhan Galushi.

 Sednica je nastavila rad sa usvajanjem u prvom razmatranju Nacrta zakona br.   08/L-133  o parlamentarnom povereniku za Bezbednosne snage Kosova,  kojeg je pred Skupštinom izneo i obrazložio poslanik Bekë Berisha, predsednik Komisije za sigurnosna pitanja i odbranu. Berisha je rekao da je ovaj Nacrt zakona zakonodavna inicijativa Komisije za sigurnosna pitanja i odbranu, kojem se omogućava uspostavljanje  Institucije  parlamentarnog poverenika za BSK, čime se omogućava  obavljanje civilne i demokratske kontrole prema BSK-u.  

U nastavku  u ime PG LVV-a poslanica Shqipe Mehmeti- Selimi, dala je podršku ovom N/Z i rekla da uloga i pozicija  Institucije  parlamentarnog poverenika pomaže značajno osnaživanju demokratske i civilne kontrole  u odnosu na BSK i  adresiranje  bilo kog slučaja koji se odnosi na poštovanju prava osoblja BSK-a. 

U nastavku, stav PG PDK-a je izneo  poslanik Hisen Berisha koji  je čestitao na radu koji je obavljen godinama  u vezi ovog N/Z i naglasio da već sada ova institucija imati  advokata odbrane. 

„Oni koji su u BSK-u, imaće advokata odbrane,  koji će štiti njihova prava  u razvoju karijere i  unapređivanju“ istakao je Berisha.  

Zakonodavnoj inicijativi u vezi ovog N/Z za  Komisiju  za bezbednosne snage  i u ime PG LDK-a podršku je dao poslanik,  Anton Quni.  

On je isto tako izrazio svoju zahvalnost svima onima koji su radili  za oživotvorenje ovog Nacrta zakona, od IV saziva pa do kraja.  

U ovom smislu, Quni, je hronološki izneo  odvijanja u vezi ove zakonodavne inicijative. 

I poslanik Erxhan Galushi,  je u ime Multietničke PG dao podršku ovom N/Z.  
„Imajući u obzir značaj ovog Nacrta zakona, kao i otklanjanje bilo  kog kršenja prava unutar BSK-a, ovu inicijativu  vidimo kao izuzetno značajnom i za to dajemo  podršku“ rekao je Galushi.