Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu

24.05.2022

Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu, kojim je predsedavao Ferat Shala, održala je danas  sednicu, sa sledećim tačkama dnevnog reda: glasanje o Godišnjem izveštaju Nezavisne komisije za rudnike i minerale (NKRM) za 2021. godinu, kao i rasprava o realizaciji plana Komisije za 2022. godinu.

Nakon diskusija, godišnji izveštaj Nezavisne komisije za rudnike i minerale (NKRM) za 2021. godinu nije odobren. Ovaj izveštaj će biti obrađen za glasanje na plenarnoj sednici, bez odobrenja ove komisije.

U međuvremenu, što se tiče plana Komisije za ekonomiju za 2022. godinu, zbog odsustva pojedinih članova, bilo je reči samo o aktivnostima koje je planirano da se realizuju, a koje su trenutno u toku.