Skupština Republike Kosovo

Sa sednice komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj

18.01.2022

Želeći da postoji konsenzus i saradnja između članova komisije za javnu upravu, lokalnu samoupravu, medije i regionalni razvoj, predsedavajuća, Doarsa Kica - Xhelili, otvorila je prvi sastanak za prolećno zasedanje ove godine.

Tokom ovog sastanka, poslanici su razmatrali Nacrt zakona br.08/L-063 o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linija odgovornosti nezavisnih agencija.

Članovi komisije složili su se da se predmetni Nacrt zakona vrati Vladi, jer, prema njima, sadašnja verzija uključuje mnoge agencije koje su u nadležnosti drugih skupštinskih komisija.