Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za nadzor javnih finansija

19.01.2022

Na sednici Komisije za nadzor javnih finansija, kojom je predsedavala predsednica Hykmete Bajrami, razmotren je i odobren izveštaj o radu KNJF-a za 2021. godinu.

Nakon razmatranja plana rada Komisije za 2022. godinu, Komisija je odlučila da se ova tačka odobri na narednom sastanku, jer je bilo dodatnih predloga za dopunu ovog plana.

Komisija je razgovarala i o pokretanju postupaka u vezi sa revizijom godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o finansijskim izjavama kampanje političkih subjekata za 2021. godinu, kao i pokretanju postupaka u vezi sa revizijom godišnjih finansijskih izveštaja NKR-a za 2021. , 2022. i 2023. godinu.

Komisija je zatražila od Skupštine da pokrene postupak u vezi sa ovim procesom.