Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport

18.01.2022

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport, održala je prvu sednicu prolećnog zasedanja kojom je predsedavao Ardian Gola, predsednik, na kojoj je u principu razmotren Nacrt zakona br.08/L-110 o Kosovskoj agenciji za akreditaciju.

Ministarka obrazovanja, Arbërie Nagavci, predstavila je ovaj Nacrt zakona članovima komisije, ističući da će se kroz njega regulisati status akreditacije, koja ima za cilj da obezbedi kvalitet visokog obrazovanja.

Prema njenim rečima, DSK će imati šest domaćih članova, dok će ostalih šest biti međunarodni, dodajući da takva struktura osigurava nezavisnost Agencije za akreditaciju. U međuvremenu, inovacija će, kako je rekla, biti kontinuirano praćenje visokog obrazovanja.

Ministarka je ocenila da je ovaj Nacrt zakona od posebnog značaja i zatražila je saglasnost poslanika.

U nedostatku kvoruma, Komisija je prekinula sednicu kako bi se glasanje nastavilo na jednoj od narednih sednica.