Skupština Republike Kosovo

Sednica Komisije za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu

18.01.2022

Danas je Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu, pod predsedavanjem predsednika Ferat Shala, održala prvu sednicu za ovu godinu. 

Fokus diskusije je bio na nadzor sprovođenja preporuka Skupštine br. 08-Re 007, od 12.08.2021. god., o reviziji učinka javnog preduzeća KOSTT A. D.

Predstavnici Javnog preduzeća KOSST, iz odbora i menadžmenta, Jeton Mehmeti, Kadri Kadriu i Mimoza Hyqmeti bili su pozvani da predstave nalaze i akcione planove u skladu sa preporukama NKR-a. 

Prvi izveštaj koji su predstavili predstavnici KOSTT-a odnosio se na odluke u vezi sa organizacionom strukturom KOSTT-a.

Dok se drugi izveštaj odnosio na izdavanje građevinskih dozvola, korišćenje imovine KOSTT-a od strane drugih strana, ugovore o otkupu proizvedene električne energije, između Javnog preduzeća KOSTT i drugih kompanija koje posluju sa obnovljivim resursima u vezi sa podsticajnim isplatama i naknadama.

Između ostalog, pitanja koja su privukla pažnju i koja još čekaju odgovore bila su slučaj 23. rukovodećih pozicija u KOSST-u, bez unutrašnjeg konkursa i bez poštovanja zakonskog osnova, a pomenuto je i pitanje narušavanja zone bezbednosti od strane akademskih školskih objekata, kao npr. izgradnja Poljoprivrednog fakulteta.

S tim u vezi, predsednik komisije je zatražio od KOSST-a da zvanično pošalje komisiji sažetak informacija o komunikaciji koju je KOSTT imao sa relevantnim opštinskim institucijama, navodeći vreme i datum kada je komunikacija i izgradnja objekta obavljena.
 
Na kraju, razgovarano je o zvaničnom pismu sindikata KOSTT-a, o čemu je komisija čekala pismeni odgovor KOSTT-a, pošto oni nisu posedovali to pismo.

Komisija je razmatrala i pismo koje je KOSTT uputio predsedniku Skupštine u vezi sa otežanom finansijskom situacijom.

Komisija je odlučila da na sledećoj sednici razmotre u načelu tri nacrta zakona i da pozove RUE u vezi sa vanrednim pregledom tarifa za električnu energiju.