Skupština Republike Kosova

- Budžetske i finansijske analize

Spisak analiza:

Br.

Tema

Godina

1

Analiza Nacrta zakona o budžetskoj podeli za 2018. godinu

 

2

Analiza Nacrta zakona o budžetskoj podeli za 2019. godinu

 

3

 

2019

4

 

2019

 

Primedba: Zainteresovana lica za pristup u zakonodavnim izražavanjima kao i budžetskim i finansijskim analizama, trebaju dostaviti zahtev u skladu sa Zakonom o uvidu u javnim dokumentima  (ZAKON BR. 06/L-081), pri Direkciji DIBA, na elektronskoj adresi: [email protected].