Skupština Republike Kosova

Spoljašnja istraživanja

Spisak istraživanja:

Br.

Tema

Godina

1

Istraživanje o Zakonu o kulturnoj baštini

 

2

Regulisanje penzijskih šema

 

3

Aktivnosti nadgledanja Ministarstva za zajednice i povratak

 

4

Istraživanje o Nacrtu Zakona o dijaspori

 


 

Primedba: Zainteresovana lica za pristup u zakonodavnim izražavanjima kao i budžetskim i finansijskim analizama, trebaju dostaviti zahtev u skladu sa Zakonom o uvidu u javnim dokumentima  (ZAKON BR. 06/L-081), pri Direkciji DIBA, na elektronskoj adresi: [email protected].