Skupština Republike Kosovo

Okončao rad Projekat za podršku Skupštini Kosova

07.03.2005
Savetodavni Odbor Projekta za podršku Skupštini Kosova održao je danas svoj poslednji sastanak, pre okončanja 18-to mesećnog projekta podrške za zakonodavstvo zemlje.
Projekat za podršku Skupštini Kosova, koji je proizašao iz Konzorciuma Nacionalne asambleje Francuske, Nemačkog Bundestaga i Belgijskog parlamenta, menadžiran od strane Evropske agencije za obnovu i finansiran od strane Evropske Unije, uspešno je okončao prvu fazu svoje misije na Kosovu. On je pružio pomoć Skupštini Kosova u više smera, izjavio je za Kancelariju za odnose sa medijima član Predsedništva Skupštine Kosova Fatmir Sejdiu, nakon okončanja sastanka Savetodavnog odbora Projekta. Sejdiu je ocenio rad Psrojekta na treniranju osoblja Sekretarijata i administracije Skupštine, poboljšanju zakonodavnog procesa izmedju Vlade i Skupštine, tehničkoj podršci komisijama, pomoći na donošenju novog Poslovnika Skupštine, Kodeksa ponašanja, (prema Evropskim standardima) i dr.
Projekat je organizovao kontakte izmedju poslanika Kosova, Francuske, Nemačke i Belgije, organizovao je i dva foruma: jedan u funkciji poboljšanja odnosa Skupštine sa civilnim društvom i drugi posvećen odnosima izmedju pozicije i opozicije, kao i podržao je projekat za renoviranje Skupštine Kosova sa 500 hiljada €.
Obe strane su se saglasile da se iznalaze mogućnosti za nastavak druge faze Projekta za podršku Skupštini Kosova.