Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Nacrti zakona

168 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-146 o sprovođenju ciljanih međunarodnih finansijskih sankcija

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-145 o integrisanoj sprečavanju i kontroli zagađivanja

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-135 o regulisanju cena medicinskih proizvoda

Predlagač: Parlamentarna grupa

Nacrt zakon br.08/L-134 o dopunama i izmenama zakona br. 04/L-101 o penzijskim fondovima Kosova, dopunjen i izmenjen Zakonom br. 04/L-115, sa Zakonom 04/L-168 i Zakonom br. 05/L-116

Predlagač: Parlamentarna grupa

Nacrt zakon br.08/L-143 o izmenama i dopunama zakona br. 08/ L-066 o budžetskim izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2022. godinu

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

189 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-128
Zakon br.08/L-128 o izmenama i dopunama zakona br.06/L-114 o javnim službenicima
_

Predlagač: Parlamentarna grupa

Pregledaj Zakon
08/L-127
Zakon br.08/L-127 o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Saveta Ministara Republike Albanije o primeni međusobnih olakšica u carinskim postupcima i / ili kontrole ulaska / izlaska roba
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-126
Zakon br.08/L-126 o ratifikaciji Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Kosova i Republike Albanije
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-119
Zakon br.08/L-119 o ratifikaciji Sporazuma između Vlade Republike Kosovo i Vlade Crne Gore u kontekstu pristupanja Evropskoj Uniji
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-118
Zakon br.08/L-118 o ratifikaciji Sporazuma o Statusu Snaga između Republike Kosovo i Države Kuvajt
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon