Skupština Republike Kosova

Predlozi zakona

Nacrti zakona

153 Predlozi zakona
Nacrt Zakon br.08/L-213 o izmenama i dopunama Zakona br. 08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2023. godinu

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-212 o reproduktivnom zdravlju i medicinski potpomognutoj oplodnji

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-211 za vina

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-210 o izmenama i dopunama Zakona br.02/L-31 o verskim slobodama na Kosovu

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-209 o održivim investicijama

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

272 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-196
Zakon br.08/L-196 o platama u javnom sektoru
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-195
Zakon br.08/L-195 o ratifikaciji Sporazuma između Ministarstva Odbrane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Severne Irske i Ministarstva Odbrane, u ime Vlade Republike Kosova u vezi sa priključivanjem osoblja Kosovskih Bezbednosnih Snaga u pešadijsku četu Roulement na Folklandskim Ostrvima
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-193
Zakon br.08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosovo za 2023 godinu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-183
Zakon br.08/L-183 o naknadi za podršku javnih radova
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-181
Zakon br.08/L-181 o proceni uticaja na životnu sredinu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon