Skupština Republike Kosova

Opšta direkcija za pravna i proceduralna pitanja

Xheladin Hoxha

Opšti direktor

Opšta direkcija za pravna i proceduralna pitanja je odgovorna za pružanje profesionalnih pravnih i proceduralnih usluga za Skupštinu i njene organe, preko organizacionih jedinica.
Opšta direkcija za pravna i proceduralna pitanja sastoji se od organizacionih jedinica, i to:
a. Direkcija za plenarna i proceduralna pitanja,
b. Direkcija za podršku parlamentarnih komisija,
c. Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje, i
d. Direkcija za istraživanje, biblioteku i arhiv.

Tel: 038 211 329, 038 200 10 600

Email: [email protected]

 

Asistent: Elfete Alshiqi Beqiri

Tel: 038 211 185, 038 200 10 607

Email: [email protected]