Skupština Republike Kosova

Opšta direkcija za pravna i proceduralna pitanja

Xheladin Hoxha

Opšti direktor

Opšta direkcija za pravna i proceduralna pitanja je odgovorna za pružanje profesionalnih pravnih i proceduralnih usluga za Skupštinu i njene organe, preko organizacionih jedinica

Opšta direkcija za pravna i proceduralna pitanja sastoji se od organizacionih jedinica:
a. Direkcija za plenarna i proceduralna pitanja
b. Direkcija za podršku parlamentarnih komisija
c. Direkcija za standardizaciju, pravno približavanje i usaglašavanje, i
d. Direkcija za istraživanje, biblioteku i arhiv

Tel: 038 200 10 600
Mob: 044 340 168
Email: [email protected]
 

Asistent: 
Tel: 
Email: