Skupština Republike Kosova

Sve vesti

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

30.11.2022

Članovi Komisije nisu podržali na dalje procesiranje Nacrt zakona br.08/L-193 o budžetskim izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2023. godinu, iz delokruga koja pokriva Komisija za prava i interese zajednica (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova