Skupština Republike Kosova

Agon Batusha

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija za evropske integracije

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 11.02.1993;

Mesto rođenja: Đakovica;

Bračno stanje: Neoženjen;

Obrazovanje: Političke nauke – Evropske integracije i javna uprava;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik VII saziva; Predsednik centra LVV u Đakovici;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!