Skupština Republike Kosova

Dimal Basha

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije Komisija za pitanja bezbednosti i odbrane

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 12.10.1979;

Mesto rođenja: Priština;

Bračno stanje: 

Obrazovanje: BA- John Jah College, MA- The New School;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Francuski, Srpski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Poslanik VII Saziva;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!