Skupština Republike Kosova

Mirlinda Tishukaj - Sadiku

STRANKA:Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

POSLANIČKA GRUPA: Pokret SAMOOPREDELJENJE! (LVV)

Komisije: Komisija za nadgledanje javnih finansija

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 19.02.1976;

Mesto rođenja: Isniq - DEÇAN;

Bračno stanje: Udata;

Obrazovanje: Master fizičkog vaspitanja i sporta;

Jezici osim maternjeg: Srpski, Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Profesor na VSŠ „Jonuz Zejnullahu“ – Vitine; Skupštinarka u SO Vitine (drugi mandat);

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!