Skupština Republike Kosova

Arben Gashi

STRANKA:DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA (LDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratski Savez Kosova (LDK)

Komisije: Komisija za nadzor obaveštajne Agencije Kosova

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 02.02.1976;

Mesto rođenja: Peć;

Bračno stanje: Oženjen;

Obrazovanje: Pravnik- Magistar;

Jezici osim maternjeg: Engleski, Italijanski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: UNDP, KFOS, SOROS, AAB, Savetnik gradonačelnika Prištine, poslanik 5 saziva Skupštine;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!