Skupština Republike Kosova

Besian Mustafa

STRANKA:DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA (LDK)

POSLANIČKA GRUPA: Demokratski Savez Kosova (LDK)

Komisije: Komisija za životnu sredinu, hranu, poljoprivredu, planiranje i razvoj

Etnička pripadnost: Albanac;

Datum rođenja: 14.08.1984;

Mesto rođenja: Priština;

Bračno stanje: Neoženjen;

Obrazovanje: Magistar;

Jezici osim maternjeg: Engleski;

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti: Ministar za PŠRRPP;

DEKLARIMI I PASURISË

Pitanja upućena poslaniku

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e Kuvendit para se të ju drejtohen deputetëve. Kuvendi mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Vaše pitanje je poslato.

Hvala!